4list

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy

 

 

Riaditeľ SŠ

Zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 1.2.2018

Zákonný zástupca žiaka

Podáva prihlášku výchovnému poradcovi na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 20.2.2018

Základná škola

Zašle export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky, talentové školy

do 23.2.2018

Základná škola

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 28.2.2018

Základná škola

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ

21.3.2018

SŠ tal.

Talentové skúšky

25.3. – 15.4.2018

Zverejnia kritériá na netalentové odbory.

do 31.3.2018

Základná škola

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín

5.4.2018

Zákonný zástupca žiaka

Podáva prihlášku na SŠ potvrdenú lekárom, podpísanú zákonným zástupcom a žiakom výchovnej poradkyni.

do 10.4.2018

 

Základná škola odošle prihlášky na SŠ.

do 20.4.2018

 

1. kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14.5.2018

 

1. kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

17.5.2018

 

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2018

 

2. kolo prijímacích skúšok

19.6.2018