4list

Zamestnanci školy

Prenesené kompetencie

I. stupeň

Titul

Meno

Priezvisko

Aprobácia

Funkcia

Mgr.

Jarmila

Pastulová

I. st. kvalifikovaná

Mgr.

Andrea

Hermanská

I. st. kvalifikovaná

TRU 1

Mgr.

Janka

Škanderová

I. st. kvalifikovaná

TRU 2,4

Mgr.

Ľuba

Gálová

I. st. kvalifikovaná

TRU 3

Ing.

Michaela

Glesová

ANJ. kvalifikovaná

8 hodín

JCLic.

Ľuboš

Tvrdý

NBV

3 hodiny

 

       

II. stupeň

Titl.

Meno

Priezvisko

Aprobácia

Funkcia

Mgr.

Slávka

Miková

MAT; BIO; kvalifikovaná

TRU 5

Mgr.

Jela

Košútová

SJL;DEJ; kvalifikovaná

TRU 6

Mgr.

Simona

Širgeľová

SJL; RUJ; kvalifikovaná

TRU 7

Mgr.

Lucia

Švančarová

BIO; CHE; kvalifikovaná

TRU 8

Mgr.

Tomáš

Galbavý

GEO; BIO; kvalifikovaný

TRU 9

Ing.

Michaela

Glesová

ANJ;  kvalifikovaná

15 hodín

JClic.

Ľuboš

Tvrdý

NBV; kvalifikovaný

3 hodiny

Mgr.

Milada

Krížová

kvalifikovaná

asistentka učiteľa

Mgr.

Kristína

Melicherová

kvalifikovaná

asistentka učiteľa

Mgr.

Monika

Golisová

kvalifikovaná

asistentka učiteľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Originálne kompetencie

Pedagogickí zamestnanci  ZŠ, ŠKD

Mgr.

Veronika

Srogončíková

kvalifikovaná

vychovávateľka

Pedagogickí  zamestnanci MŠ

 

Katarína

Knappová

učiteľka MŠ; kvalifikovaná

ZRŠ pre MŠ

 

Zuzana

Paulechová

učiteľka MŠ; kvalifikovaná

učiteľka MŠ

 

Zuzana

Hajdínová

nekvalifikovaná

učiteľka MŠ

 

Originálne  a prenesené kompetencie

Prevádzkoví zamestnanci ZŠ a MŠ

Ing.

Anna

Borovská

ekonómka

 

Viera

Petrášová

upratovačka

 

Slávka

Plichtová

upratovačka

 

Ivan

Žitňanský

 kurič

Zamestnanci  školskej jedálne

 

Iveta

Povazsaiová

prevádzkový zamestnanec VŠJ