4list

 

 

 

 

Dňa 22. septembra 2017 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky
BIELA PASTELKA,
ktorú organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je
najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. Svoje služby pre ľudí so zrakovým postihnutím
poskytuje v každom kraji Slovenska.
Spolu sme vyzberali 153,44 €. Srdečne ďakujeme.
 
 

Finančná gramotnosť

 

8. septembra 2017 sa žiaci na vyučovaní zapojili do rôznych aktivít v rámci dňa Finančnej gramotnosti. Pripravovali napr. projekty, plagáty, robili návrhy bankoviek, skloňovali „euro“, počítali náklady na rekonštrukciu bytu, hľadali najlacnejší spôsob dopravy, rozprávali o spôsoboch získavania financií. Najkrajšie práce sú umiestnené na nástenkách na dolnej chodbe.