4list

1. Otvor textový editor (MS Word alebo OO Writer)

2. Písmom TimesNewRoman (veľkosť 24, tučné kurzíva, modrá farba) napíš bez úvodzoviek nadpis: "Moja fotogaléria"

3. O 2 riadky nižšie vlož jednoduchú tabuľku s 10 riadkami.

4. Na internete nájdi fotografie na dané témy, ktoré možno používať pod licenciou Creative Commons. Každé hľadanie otvor v novej záložke a nezatváraj ju.

- Bratislava

- Piešťany

- Nové Mesto nad Váhom

- Paríž - Eifelova veža

- Londín

- DVD logo

- raper Rytmus

- speváčka Celeste Buckingham

- kvet ruže

- pes Bígl

5. Vlož ich postupne do tabuľky (každú do iného riadku).

6. V tabuľke vycentruj všetky fotografie na stred

7. Vodorovná veľkosť všetkých fotografií je 5cm.

8. Pod každú totografiu napíš čo je na nej. Text bude napísaný písmom Arial (veľkosť 12, kurzíva, farba červená). Text tiež vycentruj na stred.

 

01

Pes Bígl

 

Tlačivo na stiahnutie